Wegmarkering machine

Wegmarkering machine

De wegmarkeringsmachines zijn een airless sproeier met wielen, aangedreven door een benzinemotor.

Het spuitpistool (1 of 2) wordt aan de zijkant van de machine bevestigd, de positie en hoek kunnen worden aangepast om verschillende breedt / afstandslijnen te krijgen.

De markeringsmachine voor de weglijn gebruikt een speciale lijntiptip, die ervoor zorgt dat de beide uiteinden van de verf gelijk zijn aan het midden.

De markeringsmachines voor weglijnen hebben 2 bedieningshendels voor gemakkelijk richten in alle richtingen of gewoon rechtdoor. en een andere hendel is voor het regelen van het starten en stoppen van spuiten met spuitpistool.